L’ELECTRICITAT

L’electricitat és la manifestació de l’energia associada a les càrregues elèctriques que conté la matèria (recordeu que els àtoms de la matèria estan conformats per partícules amb càrrega elèctrica).

Aquesta manifestació de l’energia es pot observar tant en la seva forma estàtica (electricitat estàtica) com en moviment (corrent elèctric).

El desplaçament continu de càrregues elèctriques a traves de materials conductors dóna lloc al corrent elèctric.

Un circuit elèctric és un conjunt d’elements connectats entre sí de manera que pot circular-hi el corrent elèctric.

Els elements mínims imprescindibles per a muntar un circuit elèctric són:

  • GENERADOR: És el dispositiu que origina la circulació del corrent elèctric (p.ex. Bateries, acumuladors, alternadors i dinamos)
  • RECEPTOR: És el dispositiu que transforma l’energia elèctrica en una altra forma d’energia (energia mecànica, calorífica, lluminosa, sonora…). Hi ha força diversitat de receptors: bombetes, làmpades, leds motors, timbres, brunzidors, resistències…
  • CONDUCTORS: Són els canals, els cables o fils que connecten els generadors i els receptors
  • DISPOSITIUS DE CONTROL: Permeten obrir o tancar el circuit a voluntat (interruptors, commutadors i polsadors)
  • DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ: Eviten que els components del circuit rebin danys (fusibles…)

A cada tipus d’element li correspon un símbol diferent:

Trobareu moltes vegades els mateixos símbols (i altres que s’aniran afegint) i, per tant, caldrà que ens hi anem familiaritzant i els sapiguem identificar.

Amb tots aquests símbols ordenats d’una manera lògica podem representar (dibuixar) els diferents tipus de circuits elèctrics.  

Circuit en sèrie: els elements receptors estan connectats en fila índia, un després de l’altre.
Circuit en paral·lel : els elements receptors estan connectats a través d’una derivació a partir d’un mateix punt.
Circuit mixte : alguns elements receptors estan connectats en sèrie i altres en paral·lel.

El fenòmen de l’electricitat:

Juguem una mica amb l’electricitat! :

L’electricitat, més a fons:

En el cas de l’aigua

es produeix una

diferència de pressió

En el cas del corrent

elèctric, hi ha

diferència de

potencial elèctric

Què són els generadors?

Què és la càrrega elèctrica?

Les magnituds:

El corrent elèctric es produeix sempre a partir d’una “diferència de potencial” entre dos punts o elements separats però connectats. Aquesta diferència de potencial i altres característiques del corrent elèctric que s’hagi creat poden ésser mesurades.

TENSIÓ (Voltatge) -(V):

INTENSITAT (Amperatge) -(I):

RESISTÈNCIA (Ohms) -(R):

LLEI D’OHM

La llei d’Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.[1]

En termes matemàtics la llei s’expressa per mitjà de l’equació:[1]{\displaystyle I={\frac {V}{R}}}

{\displaystyle I={\frac {V}{R}}}

on V és la caiguda de voltatge o diferència de potencial i I és el corrent. L’equació dóna com a resultat la constant de proporcionalitat R, que és la resistència elèctrica del circuit.

Aquesta fòrmula ens permet determinar les magnituds del corrent elèctric d’un circuit determinat.

POTÈNCIA ELÈCTRICA  (Watts / Kilowatts) – (W – kW)

La potència elèctrica és la capacitat que té un receptor (qualsevol aparell o element que utilitzi l’electricitat per a funcionar) de transformar (consumir) certa quantitat d’energia en un temps determinat. Per a dir-ho de manera senzilla, la potència és equivalent a la quantitat d’energia elèctrica que gasta aquell aparell. La unitat de mesura de la potència és el Watt, tot i que sovint s’utilitza molt més el kW (1000 W)

La potencia està relacionada amb la tensió d’alimentació i la intensitat del corrent. La fòrmula següent expressa aquesta relació:

P = V · I

La quantitat d’energia elèctrica ( E) que transforma (consumeix) un aparell és directament proporcional a la tensió aplicada (V), a la intensitat del corrent (I) i al temps (t) de pas del corrent. La unitat de mesura d’aquest consum elèctric és el Watt/ hora o, més freqüentment, el kW/h.  D’aquí obtenim una altra fòrmula que ens permet calcular el consum elèctric:

E = V · I . t       o bé P · t

Amb tot el que hem vist anteriorment hauríem de poder comprendre molt millor el que significa gaudir d’instal·lació de corrent elèctric a casa nostra, i també les despeses que això ens acaba comportant. Vegeu una factura normal de llum (energia elèctrica):

Aquesta entrada s'ha publicat en General, Tecnologia (2n ESO), Tecnologia (3r ESO) i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.